logo
Waar uniek zijn
vanuit vertrouwen
en nieuwsgierigheid
samen gevierd wordt
Welkom op de website van bs De Violier


Kinderboekenweek!!!   Binnen de Violier starten we in deze periode veelal met nieuwe thema’ s.
                         Veel staan in het kader van het thema ‘Raar maar waar’.